Blog

Forma udzielania informacji publicznej

Art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej następuje albo w drodze ogłaszania informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej albo udostępniania, o którym mowa w art. 10 i 11 ustawy albo wstępu na...