W czym możemy Ci pomóc?

Misją Kancelarii jest pomoc prawna dla przedsiębiorców, w tym przede wszystkim początkujących przedsiębiorców, podmiotów wykonujących działalność leczniczą (gabinety lekarskie, przychodnie, poradnie) oraz klientów indywidualnych.

Kancelaria zapewnia kreatywne i skuteczne rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych problemów prawnych. Współpraca obejmuje kompleksowe świadczenie usług od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności, aż do momentu jej zakończenia. Kancelarię cechuje indywidualne podejście do Klienta, a także zrozumienie jego potrzeb zarówno na gruncie negocjacyjnym jak i procesowym. Świadczone usługi charakteryzuje poszanowanie dla przepisów prawa, profesjonalizm, dyspozycyjność oraz dbałość o interes Klienta.

Krótko o kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Turowski to praktyka prawnicza obejmująca swoim działaniem obszar Polski południowo-wschodniej. Oferuje ona doradztwo i bieżącą pomoc prawną zarówno przedsiębiorcom, podmiotom instytucjonalnym niebędącym przedsiębiorcami jak i konsumentom. Działalność Kancelarii obejmuje zarówno kompleksową, bieżącą pomoc prawną jak i sprofilowaną pod danego Klienta wynikającą z przedmiotu jego działalności, bardzo konkretną usługę prawną.

Kancelaria działa m.in. w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 637 wraz z późn. zm.) jak i Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Dewizą Kancelarii jest paremia łacińska: pacta sunt servanda.

Bądź mądry przed szkodą. Praca -...

W związku z trwającą w dniach 14-19 września 2015 r. ogólnopolską akcją samorządu radców prawnych "Niebieski Parasol", w dniu 18 września 2015 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Kancelarii będą...

więcej...

Które podmioty lecznicze mogą używać...

Rozdział IV Działu II ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 618 wraz z późn. zm. - zwanej dalej „ustawą”) reguluje działalność leczniczą obejmującą...

więcej...

Forma udzielania informacji...

Art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej następuje albo w drodze ogłaszania informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie...

więcej...