Nota prawna

Niniejsza stronę internetową zleciła do przygotowania Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Turowski. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym polegającym na kopiowaniu i przechowywaniu materiałów dostępnych na Stronie na użytek osobisty, jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Strony jest niedozwolone. Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie.

Właściciel Strony wyłącza swą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki korzystania ze Strony, w szczególności za szkody wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub wadliwego funkcjonowania Strony albo wynikające z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych na Stronie. Niniejsza Strona ma charakter informacyjny oraz nie ma charakteru reklamowego, ofertowego, ani nie stanowi propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.