Specjalizacje

Radca prawny Paweł Turowski praktykuje przede wszystkim w obszarze prawa cywilnego (prawo umów), prawa spółek handlowych, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa usług płatniczych. Świadczy swoje usługi zarówno dla przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania i wykorzystywania technik tworzenia i opiniowania szeregu typów umów wielostronnie profesjonalnych występujących w obrocie gospodarczym (B2B). Uczestniczył w negocjowaniu i przeprowadzaniu wielu skomplikowanych transakcji gospodarczych z sektora prawa usług płatniczych oraz prawa bankowego. Doradza podmiotom wspomagającym świadczenie usług płatniczych oraz ich podwykonawcom działającym na zasadach outsourcingu bankowego i płatniczego. Przedsiębiorcom doradza m.in. w zakresie zgodności ich działalności z ustawą o ochronie danych osobowych, natomiast podmiotom leczniczym pod kątem zgodności ich działalności z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Reprezentował w postępowaniach sądowych przedsiębiorców i podmioty lecznicze.

Posiada doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującego ustrój, funkcjonowanie oraz procesy transformacyjne. Autor wielu opinii prawnych o tej tematyce.

Radca prawny Paweł Turowski wykazuje się praktyczną znajomością przepisów prawa spółek handlowych. Odpowiada za formalno-prawne aspekty funkcjonowania biura zarządu spółki akcyjnej (przygotowywanie i opiniowanie uchwał, wniosków, protokołów itp.).

Współpracuje z radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami i komornikami z obszaru Rzeszowa i Przemyśla.